Vaccination + influenzavaccination

Influenzavaccination 2020/2021 gives efter aftalt tid.

 

PATIENTINFORMATION OM NOGLE VACCINATIONER:

Det er muligt at få de fleste typer af forebyggende vaccinationer på klinikken. Forebyggende vaccinationer/udlandsvaccinationer er ikke dækket af den offentlige sygesikring. Sygeforsikringen “Danmark” har pr. 1/1 2010 ændret reglerne for tilskud til vaccine og vaccination hos egen læge. Nu dækkes 50% af patientens egenbetaling til lægen for både vaccination og vaccine. Herved stilles patienterne ikke længere ringere, end hvis de havde indkøbt vaccinen på apoteket.

Vaccinationer Antal doser Varighed
Grundhonorar
Hepatitis A 2 (0 + 6-12 mdr) min. 25 år
Hepatitis A (børn<16 år) 2 (0 + 6-12 mdr) min. 25 år
Hepatitis B 3 (0 + 1 + 6 mdr) min. 25 år
Hepatitis B (1-15 år) 3 (0 + 1 + 6 mdr) min. 25 år
Hepatitis A+B 3 (0 + 1 + 6 mdr) min. 25 år
Hepatitis A+B (1-15 år) 3 (0 + 1 + 6 mdr) min. 25 år
Gul feber 1 10 år
Japansk hjernebetændelse 2 0 + 1 md) kendes ikke
Tyfus 1 inj. eller 3 kapsler 3 år
Kolera 2 + 1 2 år + ½ år
Kolera (2-6år) 3 + 1 2 år + ½ år
Meningokok-meningitis (A + C) 1 3 år
Meningokok-meningitis (A + C + W135 + Y) 1 3 år
Centraleuropæisk hjernebetændelse, TBE 2 + 1 1 + 3 år
Pneumokok-lungebetændelse 2 > 5 år
Influenza (almindelig) 1 1 år

Centraleuropæisk hjernebetændelse (Ticovac)
3 sprøjter over 13-15 måneder. TicoVac  0,5 ml til personer over 16 år og TicoVac Junior 0,25 ml til børn mellem 1 og 16 år. Der gives i alt tre doser med et anbefalet interval på 1 til 3 mdr. mellem første og anden dosis.
Hvis der er behov for at opnå et hurtigt immunsvar, kan anden dosis gives to uger efter første dosis. Tredje dosis er en booster, som gives mellem 5 og 12 måneder efter anden vaccination. For at opnå immunitet inden skovflåtsæsonen starter, bør første og anden dosis helst gives i vintermånederne og tredje dosis inden næste sæson. Løbende revaccinationer bør gives med 3-5 års intervaller.

Gul Feber (Stamaril)
1 sprøjte senest 10 dage inden afrejse. Holder i 10 år. Børn fra 9-måneders alderen og voksne optil 60 år gives en enkelt dosis på 0,5 ml mindst 10 dage før indrejse i et endemisk område.  Vaccinationen anbefales normalt ikke til børn i alderen fra 6 måneder og op til 9 måneder undtagen i særlige tilfælde og i overensstemmelse med tilgængelige officielle anbefalinger (se pkt. 4.4), i hvilke tilfælde dosis er den samme som for ældre børn og voksne. Revaccination med en dosis på 0,5 ml anbefales hvert tiende år til personer, der betragtes som værende i risiko for eksponering.

Influenza
1 sprøjte. Tilbydes fra 1/10 til 31/12 (gravide i 2. og 3. trimester til den sidste februar).
Følgende grupper kan få influenzavaccinationen gratis:
• Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år og førtidspensionister.
• Kronisk syge med hjerte-, lunge-, nyre- eller leverlidelser.
• Immunsvækkede og deres tætte kontakter.
• Alle gravide i 2. og 3. trimester.

Japansk hjernehindebetændelse (Ixiaro)
2 sprøjter med 1 måneds mellemrum. Den 1. sprøjte skal gives senest 40 dage før afrejse. Børn fra 4 års alderen og voksne gives en dosis på 0,5 ml. Børn i alderen 1-3 år gives halv dosis (0,25 ml). Vaccinen holder i 1 år. Ved vedvarende mulig eksponering kan boosterdosis gives 12(-24) mdr. efter primær immunisering. Varighed af beskyttelse efter booster vaccination er ukendt.

Leverbetændelse A (Havrix)
2 sprøjter. Den 1. sprøjte gives senest 14 dage inden afrejse. Den 2. sprøjte gives 6-12 måneder efter den første. Holder i 25 år.

Leverbetændelse B (Engerix-B)
3 sprøjter. Den 1. sprøjte gives senest 40 dage inden afrejse. Den 2. sprøjte gives 1 måned efter den første og den 3. sprøjte 6 måneder efter den første. Der gives således 2 sprøjter inden afrejse. Holder i 25 år.

Leverbetændelse A+B (Twinrix)
3 sprøjter. Den 1. sprøjte gives senest 40 dage inden afrejse. Den 2. sprøjte gives 1 måned efter den første og den 3. sprøjte 6 måneder efter den første. Der gives således 2 sprøjter inden afrejse. Holder i 25 år.

Livmoderhalskræft (Gardasil 9)
2 vacc. med min. 5 mdr.’s interval. Vacc.serien skal være færdiggjort inden for 13 mdr. Gratis fra 12-18 år. Egenbetaling fra 19 år.

Meningitis (Menveo)
1 sprøjte. Skal gives senest 14 dage før afrejse.

Ring eller skriv hvis du ønsker råd, vejledning og oplysning om priser på andre vaccinationer eller ydelser.

 

 

 

 

 

Der er åbent for influenzavaccination men kun med tidsbestilling.

Influenzavaccinationer starter d. 1/10-2021.

Influenzavaccination 2020 Influenza kan være en alvorlig sydom for især ældre mennesker og personer med kroniske sygdomme.

Sundhedsstyrelsen anbefaler influenzavaccination, hvis:

 • Du er fyldt 65 år eller er førtidspensionist
 • Du har en kronisk sygdom, for eksempel
  – Kronisk lungesygdom
  – Hjerte-kar-sygdom
  – Diabetes
  – Nedsat immunforsvar
  – Kronisk lever eller nyresvigt
  – Påvirket respiration pga nedsat muskelkraft
 • Du er svært overvægtig med BMI over 40
 • Du er gravid og mere end 12 uger henne
 • Du lider af andre alvorlige sygdomme, hvor influenza af læge vurderes at udgøre en alvorlig sundhedsrisiko
 • Du bor sammen med en person, der er alvorlig syg og derfor ikke selv kan blive vaccineret. Det mindsker risikoen for, at den syge bliver smittet

Vaccinationen er gratis, hvis du tilhører en af ovennævnte grupper

For øvrige patienter er prisen for influenzavaccination kr. 250,-.

Vi vaccinerer i oktober- november og december måned i forbindelse med konsultationer, behandlinger, kontroller, blodprøvetagninger og sygebesøg.