Velkommen til Læge Per Ginnerup

Her kan du finde information om vores åbningstider, telefontider og meget mere. NB: P.g.a. coronatid kan der aktuelt IKKE selvbookes tider. Kræver telefonisk kontakt. Der covidvaccineres ikke i praksis.

Under menu-knappen “Selvbetjening” kan du: Bestille tid – Forny recepter på fast medicin – Skrive til lægen – Læse beskeder fra lægen.  Der er telefon-konsultationstid mellem kl. 8-9 med henblik på evt. akut tid samme dag samt svar på prøver mm samt afgrænsede spørgsmål. Såfremt der er spørgsmål/problemstillinger, der kræver lægelig vurdering, vil lægen blive inddraget.

Der er mulighed for receptfornyelser og tidsbestilling i tidsrummet mellem kl. 9.00-10.00. Ved akut, uopsættelig sygdom kan der ringes i hele klinikkens åbningstid – efter kl. 12 vil der på klinikkens almindelige tlf. nr. 97520521 være henvisning til akut tlf. nr.  3057 1367.

Det er også muligt at bestille tider ved direkte booking samt medicin via hjemmesiden (dog ikke afhængighedsskabende medicin). Booking af tider til attestudfyldelse kræver personlig kontakt til klinikken, da der skal afsættes den relevante tid afhængig af attesttype.

Vi indgår i vagtring mandag, tirsdag, onsdag, torsdag fra 15-16 og fredag fra 12-16 med læge Kruse og Lægehuset Skive. Der er henvisning på telefonen med oplysning om, hvem der har vagt den pågældende dag. Sygeplejerskerne varetager blodprøvetagning og har selvstændige konsultationer i forbindelse med kontrol af kroniske sygdomme .