Velkommen til Læge Per Ginnerup

Klinikken er lukket og ophørt pr.  31-08-2022. Der er ikke tale om en virksomhedsoverdragelse.

Region Midt skulle gerne have skrevet ud til alle patienter.

Journaler på patienter i forbindelse med kliniklukningen er sendt videre til Styrelsen for Patientsikkerhed (=STPS), hvor den nye læge med din accept vil kunne rekvirere journalen.

Tak til alle patienter for samarbejdet.

 

Med venlig hilsen

Per Ginnerup

Speciallæge i Almen Medicin.